Jopa 12 vuoden takuu

Verkkokauppa vuodesta 2006 lähtien

Euroopan suurin ikkunoiden toimittaja

Yli 200 000 tyytyväistä asiakasta

Indsæt TP her

Oksaton sormijatkettu puu


SparIkkunoiden puuovet ja -ikkunat on tehty hitaasti kasvaneesta pohjoismaisesta männystä. Pitkät talvet ja lyhyet kesät ovat eduksi puuaineksen laadulle, sillä mitä hitaammin puu kasvaa, sitä tiiviimpää puuaines on. Siksi pohjoisessa kasvava puu on parasta ikkunoiden ja ovien valmistukseen.
Puussa on kuitenkin aina oksia. Puu on luonnollinen materiaali ja sahatussa tai höylätyssä puutavarassa näkyvä oksankohta on jäänne puun kasvaessa puuaineksen sisään jääneestä oksasta. Ikkunoita ja ovia valmistettaessa vähäoksaisesta puusta on etua. Näin pihkaantumisen vaara vähenee ja puu kestää paremmin vaurioitumatta.

Me SparIkkunoilla haluamme optimoida käyttämämme puun laadun. Sormijatkoksia käyttämällä saamme puuaihioistamme mahdollisimman vähäoksaisia ja suoria.


Sormijatkokset parantavat ikkunoissa ja ovissa käytettävän puun laatua, sillä jatketusta puusta poistetaan suuret oksankohdat. Jos ikkunoissa ja ovissa käytetään havupuuta, jossa on suuria oksankohtia, saattaa erityisesti kuumina kesäpäivinä esiintyä pihkaantumista. Tämä aiheuttaa pintaan värivirheitä ja muita vaurioita.