Aikeissa 12 vuoden takuu

Verkkokauppa vuodesta 2006 lähtien

Euroopan suurin ikkunoiden toimittaja

Yli 200 000 tyytyväistä asiakasta

Indsæt TP her

Takuu

SparIkkunat on tunnettu jo yli 25 vuoden ajan laadukkaista ovista ja ikkunoista. Käytämme materiaaleina puuta, puun ja alumiinin yhdistelmää. Tuotteilla on vakiona viiden vuoden takuu, jonka lisäksi voimme tarjota vielä viiden vuoden lisätakuun. Tarjoamme siis yhteensä kymmenen vuoden takuun!


SparIkkunoiden laajennettu aikeissa 12 vuoden takuu koskee seuraavia tuotteita

Tehdasmaalatut ikkunat ja ovet, joiden materiaali on: puu, puu-alumiini.

Laajennetun aikeissa 12 vuoden takuun sisältö:

1) Takuu kattaa tuotteissa olevat materiaali- ja valmistusvirheet ja on voimassa kymmenen vuoden ajan ostohetkestä. Takuuajan alkaminen lasketaan siitä hetkestä, kun asiakas on hyväksytysti vastaanottanut tuotteen.   

2) Mikäli asiakas haluaa vedota takuuseen, on hänen reklamoitava viallisesta tuotteesta kohtuullisen ajan kuluessa vian havaitsemisesta.

3) Reklamaatio on tehtävä kirjallisena. Reklamaatiossa tulee olla tarvittava dokumentointi virheestä (mielellään valokuva) sekä kopio tilausvahvistuksesta.

4) Takuun voimassaolo edellyttää, että asiakas voi tilausvahvistuksella osoittaa tuotteen ostohetken. SparIkkunat säilyttää tilaustietoja vain viiden vuoden ajan.

5) Takuu kattaa vain Suomessa olevat tuotteet. Takuu raukeaa sillä hetkellä kun tuote viedään maasta pois.

Tuotteen korjaamista ja vaihtamista koskevat takuuehdot:

1) SparIkkunat korjaa takuuehtojen piiriin kuuluvan vian joko toimittamalla korvaavan tuotteen, korjaamalla tuotteen tai vaihtamalla tuotteeseen uuden osan.
 
2) Mikäli korvaavaa tuotetta ei voida mallimuutoksen tai muun vastaavan syyn vuoksi toimittaa, on SparIkkunoilla oikeus tarjota asiakkaalle toinen, vastaavaan käyttötarkoitukseen soveltuva tuote.

3) SparIkkunoiden takuuvastuu rajoittuu tuotteen alkuperäiseen hankintahintaan. Takuu ei kata korvaavan tuotteen asentamisesta tai purkamisesta aiheutuvia kustannuksia eikä mahdollisia muita välillisiä kustannuksia. Kuluttajakaupassa noudatamme Suomen kuluttajansuojalain säännöksiä.

Takuu ei kata seuraavia:

1) Yksipistelukituksella varustettujen ovien lukitusjärjestelmiä.   

2) Tuotteiden vaurioita ja toimintahäiriöitä, jotka johtuvat laiminlyödyistä voitelu-, huolto- tai puhdistustoimenpiteistä.

3) Lukkojen, kahvojen, saranoiden ja muiden helojen ikääntymisestä ja käytöstä johtuvaa normaalia kulumista.

4) Vaihdettavien tiivisteiden ikääntymisestä ja käytöstä johtuvaa normaalia kulumista. 

5) Pintakäsittely-, maalausvauriot ja muut vauriot, jotka eivät yrityksen yleisten ehtojen mukaisesti kuulu takuun piiriin.

6) Maalatut / pintakäsitellyt tuotteet, joiden huolto ja puhdistus on laiminlyöty. Viitteenä yleiset huolto-ohjeet jotka löytyvät osoitteesta https://www.sparikkunat.fi/asiakaspalvelu/.

7) Materiaalivirheet, jotka johtuvat poikkeuksellisista olosuhteista, ja ovat tapahtuneet tuotteen toimituksen jälkeen.

8) Tuotteet, jotka ovat altistuneet poikkeuksellisille ulkoisille vaikutuksille. Näitä voivat olla muut rakennuselementit, liikaa laajentunut tai väärän tyyppinen eristysvaahto, poikkeuksellinen lämpö-, kosteus-, kemikaali-, tai ilmastorasitus.

9) Tuotteiden virheellisestä varastoinnista, kuljetuksesta tai asennuksesta johtuvat virheet.

10) Vedestä johtuvat vahingot sisäänpäin aukeavissa ovissa.

11) Rikkoutuneet ikkunaruudut. Näissä reklamaatio on tehtävä yhden vuoden kuluessa ostohetkestä. 

12) Tuotteet, jotka ovat asennettu paikoilleen, joissa ne ovat alttiina poikkeuksellisen kovalle säärasitukselle, esimerkiksi saaristo ja rannikkoalueet.

13) Low-E lasituksella varustetuissa tuotteissa Sparikkunoiden takuu on lasielementin valmistajan ilmoittama 5 vuotta.